Start page

Taras Shevchenko

Encyclopedia of the life and works

?

Monuments

Photos of Taras Shevchenko's monuments arranged according to the chronology of their constructing in different places.

1939, Kyiv

1939, Kanev

1946, Kyiv

1950, Olesko

1950, Chernigiv

1961, Kozelets

1964, Berestechko

1965, Kachanivka

1982, Ternopil

1990, Lviv

1991, Drogobych

1991, Zhydachiv

1993, Kolomyja

1995, Luck

1995, Lviv

2004, Velykyj Ljubin

Kucheruk O. in front of the Kyiv university. Kyiv: O. Olzhuch foundation, 2014.