Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

19 [августа]

Тарас Шевченко

Lekarz Karol Nowicki

Paweł Radziejowski

Tytus Szalewicz


Примітки

Власноручний запис Новицького Кароля (Карла) Йосиповича (1823 – ?), старшого лікаря 44-го флотського екіпажу, що базувався в Астрахані. У 1842 р. К. Новицький закінчив Віленську медико-хірургічну академію; учасник Кримської війни 1853–1856 рр.

Власноручні записи Павла Радзєйовського і Титуса Шалевича; очевидно, вони були друзями і земляками К. Новицького.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)