Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 2 1847 p. Березня 17. – Запит Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про доцільність використання керуючого його канцелярії М. E. Писарєва при допитах М. І. Гулака.

Не изволите ли, ваше сиятельство, найти полезным по знанню местных соотношений употребить при допросах Гулака правителя моей канцелярии Писарева [14] вместе с тем чиновником, который для сего будет вашим сиятельством назначен.

Ч. I, арк. 6. Копія.


Примітки

14. Писарєв Микола Еварестович (1805 – 1884) – дійсний статський радник, у 1825 – 1834 pp. працював у департаменті зовнішньої торгівлі міністерства фінансів. З грудня 1835 р. – секретар поліцейської частини, а з 1838 р. – керуючий секретною канцелярією київського генерал-губернатора. Водночас був керуючим канцелярією Інституту шляхетних дівчат (s 1838), головою слідчої комісії у справі Ш. Конарського (1838 – 1839), головою археографічної комісії (1843 – 1848) та чиновником особливих доручень при генерал-губернаторі (з 1839), пізніше – олонецький губернатор (1848 – 1851). «Єфрейтор малий» – так характеризував його Т. Г. Шевченко у поемі «Юродивий». (ЦДІА УРСР. – Ф. 442, оп. 770, 1850 р., спр. 84; оп. 297, 1834 р., спр. 113. – Арк. 4 – 67; Державна бібліотека ім. В. І. Леніна, рукописний відділ. – Ф. 178, М. 3722, 3724, д. 34; Киевская старина. – 1893, – листопад. – С. 3).

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 22.