Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 25 – 31 1847 p. березня 29, квітня 3, 11, 16, 18. – Із листування ІІІ відділення про вручення 200 крб. сріблом приставу А. Юнкеру і 15 крб. сріблом поліцейським службовцям

Із листування III відділення з петербурзьким обер-поліцмейстером С. О. Кокошкіним [43] про вручення дарованих Миколою І 200 крб. сріблом приставу А. Юнкеру і 15 крб. сріблом поліцейським службовцям за обшук у М. І. Гулака і знайдення «Закону божого»

Ч. I, арк. 36 – 42. Оригінал і відпуски. Не публікуються.


Примітки

43. Кокошкін Сергій Олександрович (1785 – 1861) – петербурзький обер-поліцмейстер (1830 – 1847), харківський генерал-губернатор і попечитель Харківського учбового округу з 1847 по 1856 pp., до складу якого входили: Харківська, Чернігівська, Полтавська (до 1839), Орловська, Воронезька, Курська, Миколаївська, Таврійська, Катеринославська губернії, а також землі донських та чорноморських козаків (до 1848). Проводив реакційну політику в галузі освіти.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 33.