Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 143 1847 р. квітня 2. – Рапорт I. М. Скобелева О. Ф. Орлову про знайдення у М. I. Гулака статуту Кирило-Мефодіївського товариства і «Книги буття українського народу

Секретно

Главному начальнику III отделения с. е. и. в. канцелярии

г-ну генерал-адъютанту и кавалеру гр. Орлову

коменданта С.-Петербургской крепости

генерала от инфантерии Скобелева

Рапорт

Найденные при осмотре арестанта Гулака, по моему мнению, достаточной важности две бумаги, сего вашему сиятельству представить честь имею.

Генерал от инфантерии Скобелев

Апреля 2-го дня 1847 г., № 37

Помітка про одержання: 3 апреля 1847 г.

Ч. II, арк. 179. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 150.