Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 155 1847 р. травня 17. – Рапорт І. М. Скобелева О. Ф. Орлову про надіслання в ІІІ відділення запису очної ставки М. I. Гулака

Весьма секретно

Главному начальнику III отделения с. е. и. в. канцелярии,

г-ну генерал-адъютанту и кавалеру гр. Орлову

коменданта С.-Петербургской крепости

генерала от инфантерии Скобелева

Рапорт

Во исполнение предписания вашего сиятельства № 795 ответные пункты содержащегося в Алексеевском равелине коллежского секретаря Гулака при сем представить честь имею.

Генерал от инфантерии Скобелев

Мая 17-го дня, № 50

Помітка про одержання: 18 мая 1847 г.

Ч. II, арк. 200. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 176.