Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 186 1847 р. листопада 27. – Рапорт О. Н. Заборинського О. Ф. Орлову з приводу прохання в’язнів Вещицького дозволити писати, а М. І. Гулака перекладати твори Евріпіда

Секретно

Г-ну генерал-адъютанту и кавалеру гр. Орлову

коменданта Шлиссельбургской крепости

Рапорт

Содержащиеся во вверенной мне крепости арестанты дворянин Вещицкий [517] и Гулак просят убедительно, чтобы им позволено было заняться: первый сочинением и второй переводом с греческого языка Эврипида. О чем донося вашему сиятельству, испрашиваю позволения.

Генерал-лейтенант Заборинский

1-й Ноября 27 дня 1847 г., № 43

Резолюція О. Ф. Орлова: Можно.

Ч. II, арк. 244. Оригінал.


Примітки

517. Вещицький (Гржимало-Вєщицький) (1819 – 1856) – студент Київського університету, польський революціонер. Схоплений у 1846 р. за участь у підготовці повстання проти уряду, був посаджений у київську фортецю. Для дальшого відбування покарання 1 квітня 1847 р. відправлений у Шліссельбург, де, просидівши 10 років, збожеволів і помер. [Гернет М. И. История царской тюрьмы. – M., 1951. – С. 389, 395 – 396; Марахов Г. И. Социально-политическая борьба на Украине в 20 – 40-е гг. XIX в. – Киев. 1979. – С. 130 – 131].

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 192.