Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 294 1850 р. липня 8. – Прохання І. І. Гулака до III відділення переслати лист синові М. І. Гулаку

В III отделение с. е. и. в. канцелярии

от 7-го класса Ивана Иванова сына Гулака

Представляя при сем письмо на имя сына моего Николая Гулака, покорнейше прошу о доставлении ему оного.

7-го класса Иван Гулак

8 июля 1850 г. Из Новой Праги

Помітка про одержання: 24 июля 1850 г.

Помітка: Означенное письмо препровождено к пермскому гражданскому губернатору при отношении от 25 июля за № 1582 для передачи коллежскому секретарю Николаю Гулаку.

Ч. II, арк. 373. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 225.