Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 554 1849 р. листопада 22. – Довідка III відділення про Олонецького губернського прокурора Барановського

Справка

Коллежский асессор Барановский был арестован в мае месяце; но комиссия нашла, что он посещал Буташевича-Петрашевского [736] совершенно случайно, в предосудительных разговорах не участвовал, и что вообще к обвинению его не было никаких оснований, а потому по ходатайству комиссии Барановский освобожден 3 июля, и вскоре после того выехал в Петрозаводск, по случаю назначения его туда прокурором.

22 ноября 1849 г.

Ч. IV, арк. 221. Копія.


Примітки

736. Буташевич-Петрашевський Михайло Васильович (1821 – 1866). Вихідець з дворян Полтавської губернії, діяч російського визвольного руху, керівник політичного гуртка у Петербурзі 1840-х pp. З 1845 p. y його квартирі збиралась дворянська і різночинна молодь, що ставила завдання знищити кріпацтво та встановити республіканський лад у Росії. У 1849 р. заарештований і в грудні того ж року засуджений до страти, яку згодом замінили довічною каторгою. Помер на засланні у с. Бєльське Єнісейського повіту.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 436 – 437.