Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 573 1851 р. лютого 23. – Відношення Л.О.Перовського до О.Ф.Орлова, що він дав дозвіл M.E.Писарєву відпустити В.М.Білозерського на три місяці у Чернігівську губернію

Его сия[тельст]ву гр. А. Ф. Орлову

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Разрешив вместе с сим олонецкого гражданского губернатора уволить асессора тамошнего губернского правления титулярного советника Белозерского в 3-месячный отпуск в Черниговскую губ., имею честь уведомить о сем ваше сиятельство, вследствие отношения вашего, милостивый государь, от 26 минувшего января за № 155.

Примите, ваше сиятельство, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Гр. Л. Перовский

23 февраля 1851 г., № 48

Помітка про одержання: 25 февраля 1851 г.

Ч. IV, арк. 254. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 452.