Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 593 – 595 1852 р жовтня 28; 1853 р. травня 23. – Рапорти корпусу жандармів в III відділенні про поведінку В.M.Білозерського на засланні

Ч. IV, арк. 276 – 278. Оригінали. Не публікуються.


Примітки

Генерал-лейтенант Цукато та полковник Митецький рапортували про хорошу поведінку В. M. Білозерського, але зазначали, що підтвердити його добрі почуття «совершенно определенно, как истину, по скрытному его характеру», не можуть (арк. 276). У травні Цукато відзначив, що В. M. Білозерський «стал более общественным человеком, обращение его со всеми одинаково ровное, службу свою отправляет с усердием» (арк. 278).

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 458.