Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 1 1847 p. березня 22. – Відношення О. Ф. Орлова до міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського про затримання П. О. Куліша, який через Київ виїхав за кордон

Весьма секретно и нужно

Его высокопревосходительству Л. А. Перовскому

22 марта 1847 р., № 449

Милостивый государь Лев Алексеевич!

В исходе 1846 г. проехал через Киев за границу посланный туда министерством народного просвещения для изучения славянских наречий служащий в С.-Петербургском учебном округе Пантелеймон Кулиш.

Ныне, по встретившейся чрезвычайной надобности, государь… (писал далее так же, как о Чижове).

Подписал гр. Орлов [4]

Ч. V. арк. І. Відпуск.


Примітки

4. На арк. 1 зв. є запис: «22 марта 1847. № 450. Такого же содержания. Его высокопревосходительству Ф. П. Вронченко с тою же переменою во 2 пункте как о Чижове. Подписал гр. Орлов. Верно: надворный советник Нордстрем». Цей запис свідчить про те, що аналогічний лист був надісланий і міністрові фінансів. – Док. № 1.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 11.