Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 89 1847 p. серпня 26. – Відношення військового міністра О. І. Чернишова до О. Ф. Орлова з повідомленням про відправлення П. О. Куліша з арештантського відділення 2-го військово-сухопутного госпіталю в ІІІ відділення

Секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

26 августа 1847, № 689, Петергоф

Милостивый государь Алексей Федорович!

Вследствие высочайшего повеления, объявленного мне вашим сиятельством в отношении от 25 сего августа за № 1410, честь имею препроводить при сем к вам, милостивый государь, с фельдъегерем Богдановым находившегося для пользования от болезни во 2-м С.-Петербургском военно-сухопутном госпитале арестанта 9-го класса Кулиша, покорнейше прося Ваше сиятельство о принятии сего арестанта в III отделение с. е. и. в. канцелярии почтить меня уведомлением. Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Кн. Чернышев

Помітка про одержання: 28 августа 1847

Ч. V, арк. 239. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 103.