Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 92 1847 р. серпня 29. – Рапорт коменданта Петропавловської фортеці І. M. Скобелева О. Ф. Орлову про надіслання до ІІІ відділення речей і грошей П. О. Куліша

Секретно

Главному начальнику III отделения с. е. и. в. канцелярии, г-ну генерал-адъютанту и кавалеру гр. Орлову [от] коменданта Санкт-Петербургской крепости генерала от инфантерии Скобелева

Рапорт

Предписав смотрителю Алексеевского равелина оставшиеся после содержавшегося в оном бывшего учителя Кулиша деньги и вещи доставить ныне же в III отделение с. е. и. в. канцелярии, о чем имею честь донести вашему сиятельству во исполнение предписания № 1463.

Генерал от инфантерии Скобелев

№ 89, августа 29 дня 1847 г.

Помітка про одержання: 30 августа 1847

Ч. V, арк 242. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 104.