Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 97 1847 р. вересня 2. – Відношення першої експедиції ІІІ відділення до штабу корпусу жандармів про відправлення П. О. Куліша на заслання в Тулу

В штаб корпуса жандармов

2 сентября 1847 г., № 1502

Экспедиция III отделения с. е. и. в. канцелярии имеет честь уведомить штаб корпуса жандармов, что 2 сентября должен быть отправлен из С.-Петербурга в г. Тулу по высочайшему повелению чиновник 9-го класса Кулиш в сопровождении поручика С.-Петербургского жандармского дивизиона Чулкова с выдачею ему, последнему, подорожной и прогонных денег на 4-е лошади.

Ч. V, арк. 247. Відпуск.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 106.