Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 229 1847 р. квітня 6. – Опис рукописів і книг, відібраних у Т. Г. Шевченка під час арешту

Описание бумаг художника Тараса Шевченка, препровождаемым при отношении от 6 апреля 1847 за № 660 :

1. Связка стихов, писем и разных бумаг на… листах [439].

2. Книга писанных стихов под заглавием: «Три літа» [440].

3. Маленький альбом со стихами и рисунками.

Гражданский губернатор Фундуклей

Ч. VI, арк. 5. Оригінал.

Опубл.; Былое. – 1906. – № 8. – С. 5; Шевченко Т. Твори. – Т. 2. – С. 103; Новицький М. Вказ. праця. – С. 88.


Примітки

439. У тексті число аркушів не вказане.

440. «Три літа» – збірка творів Т. Г. Шевченка за 1843 – 1845 pp., переписаних автором, у яких з особливою силою відбився протест проти самодержавства. Революційна спрямованість більшості творів виключала можливість легального друкування їх в умовах царської цензури. Збірка «Три літа» становить альбом на 106 аркушах листового формату, списаний з обох боків, у картонній темно-зеленій оправі. Заголовок альбома, а також назви окремих творів виконано в стилі каліграфічного півуставу другої половини XVII ст. На форзаці альбома та на титульній його сторінці є кілька ескізів олівцем. Тут зображено пророка, чабана, якісь карикатури. На кожній сторінці простим олівцем відкреслено широкі поля. Кожний вірш починається з нової сторінки з великим відступом згори. Іноді назва твору дається на окремому аркуші.

Поезії датовані автором і розміщені не в хронологічному порядку. Перший вірш, яким відкривається збірка «Чигрине, Чигрине», датований 19 лютого 1844 pp., остання крайня дата – 25 грудня 1845 р. стоїть під віршем «Як умру, то поховайте». Отже, альбом був початий не раніше 19 лютого 1844 р. і закінчений на початку 1846 р. Подорожуючи по Україні, поет мав його при собі. Під час арешту альбом був відібраний жандармами. У III відділенні, а потім в архіві департаменту поліції він пролежав до 1907 р. У процесі слідства чиновники III відділення зробили в багатьох творах на полях чимало підкреслень і позначок.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 198.