Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 270 1847 p. червня 24. – Відношення київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова до ІІІ відділення про надіслання шевченкових малюнків і ящика з фарбами

В III отделение с. е. и. в. канцелярии

24 июня 1847 г., № 5127, Киев

Вследствие требования г-на генерал-адъютанта гр. Орлова, последовавшего к киевскому гражданскому губернатору, имею честь препроводить при сем в III отделение с. е. и в. канцелярии принадлежащие Тарасу Шевченку рисунки и ящик.

Генерал-губернатор Бибиков

Резолюція О. Ф. Орлова: Оставить под сохранением при делах. Такая дрянь, что нечего показывать.

Помітка Л. В. Дубельта: Ему объявить.

Помітка: Ящик с одними красками.

Помітка про одержання: 7 июля 1847

Ч. VI, арк. 78. Оригінал.

Опубл.: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. – С. 125; Тарас Шевченко. Документи і матеріали. – С. 56; Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 233.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 335.