Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 318 1859 р. січня 29. – Розписка Т. Г. Шевченка, видана ІІІ відділенню про одержання назад портфеля з рисунками

Портфель с моими рисунками получил обратно из третьего отделения его величества канцелярии

Т. Шевченко

1859, генваря 29.

Ч. VI, арк. 143. Автограф. Нині зберігається в Ін-ті літ-ри ім. T. Г. Шевченка АН УРСР, від. рукоп. – Ф. 1. – Спр. 505.

Опубл.: Глобус [645]. – 1925. – № 5. – С. 106; Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. – С. 211 (з датою 23 січня 1959); Тарас Шевченко. Повне зібр. Творів. У 10 T. – T. 6. – С. 243.


Примітки

644. Оригінал втрачений. Із справи він був вилучений, напевне, 4 червня 1907 р., про що свідчить довідка помічника начальника архіву від 12 жовтня 1912 р. (Ч. VI, арк. 2, 3), а також запис на арк. 143: «Расписка Шевченко в получении портфеля с материалами от 29 января 1859 г.»

645. «Глобус» – український двотижневий ілюстрований журнал, в якому висвітлювалися питання науки, мистецтва, літератури і спорту, а також друкувалися документи з історії революційного руху. Видавався 1923 – 1935 pp. у Києві.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 369.