Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 343 1847 р. травня 31. – Розпорядження О. Ф. Орлова начальникові 7-го округу корпусу жандармів П. Ф. Львову через кожні шість місяців повідомляти ІІІ відділення про поведінку О. О. Навроцького, Г. Л. Андрузького і І. Я. Пасяди на засланні

Секретно

Его превосходительству П. Ф. Львову

31 мая 1847, № 914

Милостивый государь Петр Федорович!

В дополнение предписания моего от 30 мая за № 887 об учреждении строгого наблюдения за высланным в Вятскую губ. действительным студентом Навроцким и в Казань студентами Андрузским и Посядой, предлагаю вашему превосходительству через каждые шесть месяцев доносить мне о их поведении.

Подписал гр. Орлов

Верно: коллежский советник Константинов

Ч. VII, арк 36. Відпуск.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 394.