Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 347 1847 р. червня 10. – Квитанція, видана канцелярією вятського губернатора поручику Ларіонову про доставления ним у Вятку О. О. Навроцького

Квитанция № 7395

Препровожденный при предписании шефа корпуса жандармов генерал-адъютанта гр. Орлова вятскому гражданскому губернатору от 30 мая за № 884 под присмотром поручика С.-Петербургского жандармского дивизиона Ларионова действительный студент Александр Навроцкий доставлен в г. Вятку; в удостоверение его и дана поручику Ларионову квитанция от канцелярии вятского гражданского губернатора с приложением казенной печати.

Вятка, 10 июня 1847 г.

Правитель канцелярии Максимович

Экзекутор Дралерт

Ч. VII. арк. 40. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 396 – 397.