Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 64 1847 р. червня 10 (22). – Розписка М. I. Савича російській місії в Німеччині про повернення в Росію

Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что императорскою российскою миссиею при Германском Союзе мне сообщено высочайшее повеление о возвращении моем в Россию. Со стороны моей я не предвижу никакого препятствия для моего возвращения.

Поручик Николай Савич

10 (22) июня 1847 г.

Ч. X, арк. 11. Автограф


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 60.