Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 270 – 391 1847 p. травня 24 – 1862 p. червня 14. – Документи та листування ІІІ відділення

Документи та листування III відділення з міністром освіти С. С. Уваровим, А. Г. Бібіковим, начальником корпусу жандармів С. В. Перфільєвим, П. Ф. Буксгевденом та іншими офіційними особами про таємний нагляд за Ф. В. Чижовим, заборону видавати журнал «Русский вестник» про відправку на цензуру в III відділення рукопису «Историческое обозрение шелководства в Киевской губернии», дозвіл на видання газети «День» тощо.

Ч. XV, арк. 152 – 262 [389].


Примітки

389. У зв’язку з відсутністю будь-яких доказів про належність до товариства, Ф. В. Чижов наприкінці травня був звільнений з-під арешту. Проте за ним був встановлений негласний нагляд, написані ним твори проходили цензуру в III відділенні. Нагляд було знято у 1857 p., але інтерес до діяльності Ф. В. Чижова відділення мало ще і в 1862 р. Зважаючи на непричетність Ф. В. Чижова до Кирило-Мефодіївського товариства і те, що наступні документи не стосуються діяльності товариства, вони не публікуються.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 257.