Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 367 1847 р. травня 10. – Рапорт О. П. Галахова О. Ф. Орлову про відправлення в ІІІ відділення білета на проживання в Петербурзі О. M. Петрову

Шефу жандармов, командующему императорскою главною квартирою, господину генерал-адъютанту гр. Орлову

Исправляющего должность петербургского обер-полицмейстера

10 мая 1847 г.

Рапорт

Вследствие предписания вашего сиятельства от 2 сего мая за № 704 имею честь представить билет на жительство в С.-Петербурге в течение двух месяцев прибывшему из Киева студенту университета св. Владимира Алексею Михайлову Петрову.

Свиты его величества генерал-майор Галахов

Помітка про одержання: 18 мая 1847 г.

Ч. XVI, арк. 17. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 266 – 267.