Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 444 1854 р. січня 8. – Записка Л. В. Дубельта про передачу всіх відомостей щодо слов’янофілів до товариша міністра народної освіти

Ч. XVIII, арк. 112. Автограф.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 321.