Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 5 1847 р. березня 18 – Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про надіслання матеріалів допиту донощика О. M. Петрова

Секретно

(Его сиятельству) гр. А. Ф. Орлову

18 марта 1847 г.

Милостивейший государь гр. Алексей Федорович!

Вследствие почтеннейшего уведомления вашего сиятельства от сего же числа, № 428, как для точнейшего указания действий Гулака и его связей, так и для большей ясности дела долгом поставляю препроводить к вашему сиятельству подлинное показание студента Петрова с сделанными ему в Киеве вопросами и его ответами и приложенным при оном сочинением «Гайдамаки» [19], которое Петров получил от Навроцкого.

С совершеннейшим почтением и истинною преданностию честь имею быть.

Вашего сиятельства покорнейший слуга

Дмитрий Бибиков

Ч. I, арк. 9. Оригінал.


Примітки

19. Рукопись «Гайдамаки» присоединена к делу Навроцкого. – Прим. док. Вірна назва – «Січові гості, споминка старого діда». Це твір П.О.Куліша, художня обробка народного оповідання про боротьбу та загибель гайдамацьких ватажків Чуприни і Чорноуса. За свідченням Куліша, це оповідання було надруковане в польському журналі «Rubon». Опубліковано: Основа. – 1862. – № 1. – С. 1 – 12).

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 24.