Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 42 1847 р. травня 1. – Перелік книг та інших матеріалів, вилучених у кирило-мефодіївців, з якими III відділення мало ознайомити міністра народної освіти С. С. Уварова

К министру народного просвещения было бы нужно препроводить:

1. Три печатные книги Кулиша: «Повесть об украинском народе» [57], «Украина» [58] и «Михайло Чарнышенко» [59].

2. Печатную книгу стихотворений Шевченко.

3. Тетрадь «Закон божий», переведенную и писанную Костомаровым.

4. Рукопись, служащую как бы пояснением устава Славянского общества, писанную Белозерским.

5. Листок о панславянизме, писанный Костомаровым, и три листка, найденных у него же, на которых написаны возмутительные сочинения, в том числе «Сон» Шевченки [60].

6. Отпечаток печати Костомарова [61].

Помітка: Были читаны в доме гр. А. Ф. Орлова министру просвещения и его товарищу 1 мая.

Ч. I, арк. 116. Оригінал.


Примітки

57. «Повесть об украинском народе» – науково-популярна праця для молоді, в якій подано короткий виклад історії українського народу на підставі козацьких літописів, історичних хронік та народних дум. Спочатку була надрукована в журналі «Звездочка» за 1846 р., а в червні 1846 р. видана окремою книжкою. Після арешту П. Куліша твір було заборонено, конфісковано і вилучено з бібліотек. За наказом царя Миколи І цензору, що дав дозвіл на видання «Повести», оголошено догану (ЦДІА СРСР. – Ф. 777, оп. 1, 1846 p., спр. 208 516 – Арк. 1, 73 – 74).

58. «Україна» – перша поетична збірка П. О. Куліша. Частина її видана в 1843 р. у Києві, в університетській друкарні, під назвою «Украйна. Зложив П. Кулішъ. Одъ початку Вкраини до батька Хмельницького», Вона складається з народних дум та оригінальних поезій автора. Поет прагнув створити українську епопею на зразок «Іліади» та «Одіссеї» Гомера, поетично відтворити життя з етнографічною точністю. Після видання першої частини «України» П. Куліш довго не наважувався публікувати свої вірші. Три наступні частини «України» не було видано.

59. «Михайло Чарнишенко» – історичний роман П. О. Куліша, «Михайло Чарнишенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» (К., 1843. – Ч. I, – 206 с; ч. 2. – 190 с; ч. 3. – 215 с. Уривки з роману були надруковані в журналі «Москвитянин». – 1843. – № 9. – Ч. 5. – С. 243 – 264). Написаний російською мовою 1842 р. під впливом романів англійського письменника Вальтера Скотта та українських історичних пісень, дум, легенд і переказів про звичаї та хоробрість козацтва.

60. Див. ч. III, на арк. 55, 56 та 105, 106 переписані М. І. Костомаровим твори Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим…», «Три душі» і «Сон».

61. Див. ч. III, на арк. 104 вміщено відбиток печатки з написом «Іоан» гл. VIII ст. 32. H. К.»

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 43.