Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 49 1847 p. травня 20. – Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про затримання листа, нібито адресованого Г. Л. Андрузькому

Его сиятельству гр. Л. Ф. Орлову

20 мая 1847 г., № 34. Киев

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Имею честь представить к вашему сиятельству полученное с почтою письмо на имя находящегося в С.-Петербурге арестованного студента Александра Андрузского [67] с кредитным билетом в 3 руб. серебром, покорнейше прося принять уверение в совершенном моем почтении и истинной преданности.

Дмитрий Бибиков

Помітка про одержання: 28 мая 1847 р.

Ч. I, арк. 124. Оригінал.


Примітки

67. Треба Андрущенка. Див. док. № 50.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 48.