Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 50 1847 р. травня 20. – Пояснення ІІІ відділення, що затриманний лист належав не заарештованому Г. Л. Андрузькому, а студенту київського університету О. Т. Андрущенку

Письмо со вложением 3 руб. серебром писано не к арестованному при III отделении студенту Егору Андрузскому, а к студенту Александру Андрушенко [68].

Письмо это, начатое рукою матери Андрушенко. а конченное дядею его, заключает в себе описание семейных случаев и ничего важного; деньги же 3 руб. серебром посылает отец содержащегося при III отделении Андрузского через помянутого студента Андрущенко двум своим дочерям Пелагее и Дине Андрузским, находящимся в Киевском институте благородных девиц [69].

Точно в этом смысле объясняет упомянутое письмо и Егор Андрузский.

Резолюція О. Ф. Орлова: Возвратить.

Ч. I, арк. 125. Оригінал.


Примітки

68. Андрущенко Олександр Трохимович (1828 – р. смерті невід.) – український педагог. Народився у сім’ї офіцера, в Пирятинському повіті Полтавської губернії. До 1847 р. учився в 1-й Київській гімназії, а в 1847 – 1853 pp. – на фізико-математичному факультеті Київського університету. В 1854 – 1855 pp. – домашній учитель у О. О. Красовської в с. Лозанівці Черкаського повіту Київської губернії. З 1856 р. – учитель Рівненської гімназії (ЦДІА УРСР. – Ф. 347, оп. 1, 1854 р., спр. 974, – Арк. 1 – 8).

69. Київський інститут шляхетних дівчат заснований 5 (17) листопада 1834 р. для навчання дітей дворян Київської, Волинської та Подільської губерній. Інститут перебуває під покровительством імператриці, яка була його головною начальницею. Головою ради інституту був київський генерал-губернатор. Термін навчання – шість років. У 1839 р. розпочато будівництво інституту (сучасна адреса – вул. Інститутська, 1).

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 48.