Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 9 1847 р. червня 3. – Відношення О. Ф. Орлова до І. Ф. Паскевича-Єриванського про надіслання міністрові фінансів Ф. П. Вронченку листа з проханням компенсувати витрати на доставления П. О. Куліша в ІІІ відділення

Кн. Варшавскому

3 июня 1847 г., № 939

Милостивый государь кн. Иван Федорович!

Вследствие отношения вашей светлости от 23 мая (4 июня) № 2993 я ныне же отнесся к г-ну министру финансов, прося его сделать распоряжение о возврате в канцелярию вашу издержанных из сумм оной 364 руб. 2 коп. серебром на доставление из Варшавы в С.-Петербург титулярного советника Кулиша.

Уведомляя о сем вас, милостивый государь, с отличным уважением и совершенной преданностью имею честь быть вашей светлости покорнейшим слугою.

Подписал гр. Орлов

Верно: надворный советник Нордстрем

Ч. V, арк. 14. Відпуск.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 16.