Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 10 1847 р. червня 6. – Відношення міністра фінансів Ф. П. Вронченка до О. Ф. Орлова про розпорядження Гродненській казенній палаті компенсувати канцелярії намісника Царства Польського витрати на доставления П. О. Куліша у ІІІ відділення

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

6 июня 1847 г., № 1853

Об ассигнованных 364 руб. 2 коп. серебром в канцелярию наместника Царства Польского

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Вследствие отношения вашего сиятельства от 3 сего июня за № 934, предписано Гродненской казенной палате о возврате в канцелярию г-на наместника Царства Польского 364 р[уб.] 2 к[оп]. серебром издержанных из сумм оной, на доставление по высочайшему повелению из Варшавы в С.-Петербург в III отделение с. е. и. в. канцелярии одного секретного арестанта.

Имею честь уведомить о сем вас, милостивый государь, покорнейше прошу принять уверение в отличном моем почтении и совершенной преданности.

Ф. Вронченко

Помітка про одержання: 7 июня 1847 г.

Ч. V, арк. 15 [18]. Оригінал.


Примітки

18. Арк. 16 – конверт з написом: Бумаги Кулиша 1 – 19 экземпляров. Помощник нач. архива Антонов. На арк. 17 – перелік вкладених у конверт матеріалів П. О. Куліша, складений 1929 p.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 16 – 17.