Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 49 1847 р. травня, не раніше 30. – Перелік документів, які стосуються справи П. О. Куліша, але знаходяться у справі М. І. Костомарова, складений у ІІІ відділенні

Отпуск с отношения к коменданту С.-Петербургской крепости, от 30 мая 1847 г. № 877 с препровождением Кулиша; донесение коменданта о принятии Кулиша в крепость; уведомление г-на министра народного просвещения, что Кулиш получал жалованье 643 руб. 31 коп. серебром в год и отпуск с отношением к г-ну министру финансов об отпуске на известное его величеству употребление денег (для выдачи жене Кулиша в течение 4-х месяцев 214 руб. 43 коп. серебром) – находятся в деле о Костомарове.

Ч. V, арк. 188. Копія.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 81.