Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 56 1847 р. травня 8. – Рапорт в. о. петербурзького обер-поліцмейстера О. П. Галахова О. Ф. Орлову про надіслання в ІІІ відділення квитка на право проживання в Петербурзі О. М. Куліш

8 мая 1847 г., № 441

Шефу жандармов, командующему императорскою главною квартирою, г-ну генерал-адъютанту и кавалеру гр. Орлову, исправляющего должность С.-Петербургского обер-полицмейстера

Рапорт

Во исполнение предписания вашего сиятельства от 26 минувшего апреля за № 663 имею честь почтительнейше представить изготовленный для жены титулярного советника Александры Михайловны Кулиш билет на свободное ее в С.-Петербурге проживание в течение трех месяцев.

Свиты его величества генерал-майор Галахов

Помітка: Билет г-же Кулиш отправлен 10 мая.

Помітка про одержання: 10 мая 1847 г.

Ч. V, арк. 196. Оригінал


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 85.