Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 61 1847 р. червня 7. – Відношення міністра народної освіти С. С. Уварова до О. Ф. Орлова з повідомленням про те, що в рахунок утримання під час подорожі П. О. Кулішеві було виплачено 571 крб. 84 коп.

Секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

7 июня 1847, № 784

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Отношением моим от 2 сего июня за № 749 я имел честь уведомить ваше сиятельство о данном мною предписании прекратить отпуск содержания на путешествие бывшего преподавателя Кулиша. В дополнение к тому считаю обязанностию сообщить вам, милостивый государь, что в конце ноября месяца 1846 г. Кулишу в счет вышеозначенного содержания выдано было здесь 571 руб. 84 коп. серебром. Примите, милостивый государь, уверение в совершенном почтении и преданности.

Гр. Уваров

Помітка про одержання: 9 июня 1847 г.

Ч. V, арк. 201. Оригінал


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 87.