Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 72 1847 р. липня 31. – Відношення керуючого військовим міністерством В. Ф. Адлерберга до О. Ф. Орлова з повідомленням, що лист і гроші на ім’я П. О. Куліша С.-Петербурзьким поштамтом ще не одержані

Секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Вследствие отношения вашего сиятельства от 26 июля под № 1265 имею честь уведомить вас, милостивый государь, что письма на имя Пантелеймона Кулиша с деньгами 125 руб. серебром, о котором вы изволили относиться ко мне 10 минувшего июня под № 987, в С.-Петербургском почтамте и до сего времени еще не получено. Коль же скоро письмо сие будет сюда прислано, я не оставлю препроводить оное к вашему сиятельству. Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Гр.Адлерберг

31 июля 1847, № 101

Помітка про одержання: 4 августа

Ч. V, арк. 214. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 93.