Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 136 1848 р. жовтня 18. – Відношення міністра народної освіти С. С. Уварова до О. Ф. Орлова про повернення в ІІІ відділення праці П. О. Куліша «История Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца»

18 октября 1848 г., № 1374

Милостивый государь Алексей Федорович!

Согласно с желанием в отношении вашего сиятельства от 15 сего октября за № 1879 изъявленным, имею честь возвратить при сем сочинение г-на Кулиша под названием «История Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца».

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном почтении и преданности.

Гр. Уваров

Резолюція Л. В. Дубельта: Возвратить Кулишу.

Помітка про одержання: 19 октября 1848 г.

Ч. V. арк. 303. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 130.