Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 137 1848 p. жовтня 20. – Супровідний лист Л. В. Дубельта до праці П. О. Куліша «История Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца»

Его высокоблагородию П. А. Кулишу

20 октября 1848 г., № 1901

Милостивый государь Пантелеймон Александрович!

Препровождая при сем возвращенное г-ном министром народного просвещения сочинение ваше под названием «История Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца», имею честь удостоверить вас, милостивый государь, в истинном почтении и преданности.

Подписал Л. Дубельт

Помітка: На почтовой с бланком.

Ч. V, арк. 304. Відпуск.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 131.