Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 267 1847 р. травня 30. – Розписка військового міністерства про прийняття від ІІІ відділення Т. Г. Шевченка, його речей і грошей

Реестр препровождаемым пакету, вещам и деньгам

Секретный пакет на имя г-на военного министра за № 876. При сем следует арестант Шевченко.

Разные вещи и деньги 354 руб. 62 коп. серебром, принадлежащие Шевченко.

Расписка в принятии

Арестанта и вещи принял поручик Гусев.

Деньги 354 руб. 62 коп. серебром принял помощник казначея Романов. Конверт за № 876 принял старший адъютант полковник Сибамагин

Генерал-лейтенант Дубельт

Ч. VI, арк. 75. Оригінал.

Опубл.: Русская старина. – 1880. – № 3. – С. 601; Автобиография Н. И. Костомарова. – М., 1922. – С. 203; Новицький М. Вказ. праця. – С. 97; Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. – С. 118; Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості T. Г. Шевченка. – С. 109 – 110.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 333 – 334.