Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 266. 1847 р. травня 30. – Відношення військового міністерства до О. Ф. Орлова з повідомленням про розпорядження про відправлення Т. Г. Шевченка в Оренбурзький корпус

Секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

30 мая 1847, № 304

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Сделав распоряжение к отправлению с фельдъегерем присланного при отношении вашего сиятельства № 876 бывшего художника С.-Петербургской Академии художеств Шевченка к командиру Отдельного оренбургского корпуса для зачисления рядовым в один из оренбургских линейных баталионов [608], я имею честь уведомить о сем ваше сиятельство.

Покорнейше прошу принять уверение в моем совершенном почтении и преданности.

В. Адлерберг

Помітка про одержання: 2 июня 1847

Ч. VI, арк. 74. Оригінал.

Опубл.: Новицький М. Вказ. праця, – С. 97; Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії, – С. 213.


Примітки

608. Оренбурзькі лінійні батальйони – лінійне військо царської Росії, яке було створене у 1804 р. і здебільшого охороняло кордони та фортифікаційні оборонні лінії.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 333.