Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 312 1858 р. грудня, не пізніше 10. – Відношення головного управління цензури до ІІІ відділення про можливість дозволити Т. Г. Шевченкові друкувати свої твори

В главном управлении цензуры имеется сведение только о стихотворениях г-на Шевченки, под названием «Кобзарь», напечатанных в 1840 г., и, по высочайшему повелению, запрещенных и изъятых из продажи. Как напечатанные уже сочинения г-на Шевченки, гак и могущие быть им написанными, можно бы дозволить представлять в цензуру, и если она, по строгом рассмотрении их, не встретит препятствий, допускать оные к печати.

Резолюція В. А. Долгорукова: Передать 10 декабря.

Помітка: Приказано оставить.

Ч. VI. арк. 135. Оригінал.

Опубл.: Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. – С. 111 – 112: Т.Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії – С. 461.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 366.