Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 324 1859 p. серпня 7. – Розпорядження ІІІ відділення підполковникові корпусу жандармів київської губернії І. С. Грибовському про надіслання свідчень, які будуть дані Т. Г. Шевченком у зв’язку з обвинуваченням його в «богохульстві»

Секретно

Г-ну подполковнику корпуса жандармов Грибовскому

7 августа 1859 г., № 1485

Вследствие записки вашего высокоблагородия за № 155 и по поручению г-на генерал-адъютанта кн. Долгорукова, прошу вас, по предварительном докладе г-ну киевскому военному губернатору, сообщить кн. Василию Андреевичу показания, какие будут даны в Киеве художником Шевченко относительно богохульных рассуждений его, изложенных в помянутой записке.

Подписал за отсутствием управляющего отделением тайный советник Попов

Ч. VI, арк. 151. Відпуск.

Опубл.: Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. – С. 229 – 230. Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 509.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 373.