Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 28 1847 р. червня 9. – Квитанція помічника в. о. інспектора студентів Казанського університету А. Заммера, видана поручику Седаку про прийняття І. Я. Пасяди

Квитанция № 379

Дана сия С.-Петербургского жандармского дивизиона поручику Седаку в том, что доставленный им из С.-Петербурга в Казанский императорский университет студент Киевского университета Иван Посяда мною 8 июня сего 1847 г., в 6 часов пополудни принят, и претензии студентом Посядою на поручика Седака никакой не объявлено, в чем подписом с приложением казенной печати удостоверяю.

Казань, июня 9 дня 1847 г.

Исправляющий должность инспектора студентов императорского Казанского университета, помощник

Александр Заммер

Ч. IX, арк. 42. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 37.