Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Частина 9. Справа І. Я. Посяди

Обкладинка 9-ї частини справи

Обкладинка 9-ї частини справи (т. 3, с. 8)

(1)  2

№ 1 1847 p. квітня 12. – Супровідна записка Д. Г. Бібікова до протоколу допиту І. Я. Пасяди, надісланого О. Ф. Орлову

№ 2 1847 р. березня 31. – Протокол допиту І. Я. Пасяди у Києві

№ З 1846 [?]. – Записка І. Я. Пасяди про тяжке становище України

№ 4 1846 р. [?]. – Лист І. Я. Пасяди, адресований цареві, з викриттям кріпацтва і визиску селян поміщиками

№ 5 1846 p. [?]. – Перший варіант листа І. Я. Пасяди до невідомої особи (можливо, міністра фінансів Ф. П. Вронченка) про тяжке життя українського народу

№ 6 1846 [?]. – Другий варіант листа І. Я. Пасяди до невідомої особи (можливо, міністра фінансів Ф. П. Вронченка) про тяжке життя українського народу

№ 7 1846 p. листопад. – Лист І. Я. Пасяди до вчителя полтавської гімназії Л. І. Боровиковського з повідомленням про створення в Києві товариства для видання українського словника

№ 8 1846. Листопад. – Варіант листа І. Я. Пасяди до Л. І. Боровиковського про заснування товариства з метою поширення освіти та друкування книг українською мовою

№ 9 1846 [?]. – Замітки І. Я. Пасяди з висловлюваннями його поглядів на науку

№ 10 1847 р. квітня 30. – Зізнання І. Я. Пасяди на допиті в ІІІ відділенні.

№ 11 1847 р. квітня 13. – Висновки ІІІ відділення про свідчення, дані в Києві І. Я. Пасядою, і зміст паперів, відібраних під час його арешту.

№ 12 1847 p. квітня 14. – Відношення О. Ф. Орлова до Д. Г. Бібікова про відправлення І. Я. Пасяди до Петербурга

№ 13 1847 р. квітня 15. – Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про відправлення І. Я. Пасяди до Петербурга

№ 14 1847 р. квітня 6. – Повідомлення цивільного губернатора І. І. Фундуклея Д. Г. Бібікову про арешт Т. Г. Шевченка

№ 15 1847 р. квітня 5. – Додаткові зізнання І. Я. Пасяди, дані ним у Києві

№ 16 1847 р. квітня 17. – Висновки ІІІ відділення про додаткове свідчення І. Я. Пасяди

№ 17 1847 р. квітня 21. – Відношення І. І. Фундуклея до ІІІ відділення про відправлення І. Я. Пасяди до Петербурга

№ 18 1847 р. квітня 29. – Квитанція ІІІ відділення, видана колезькому реєстратору Севруку, про доставления І. Я. Пасяди до Петербурга

№ 19 1847 р. квітня 30. – Протокол допиту І. Я. Пасяди в ІІІ відділенні

№ 20 1847 р. травня 15. – Запис очної ставки Г. Л. Андрузького i І. Я. Пасяди в ІІІ відділенні

№ 21 1847 р. травня 17. – Додаткові зізнання І. Я. Пасяди в ІІІ відділенні

№ 22 1847 р. травня, не раніше 30. – Довідка ІІІ відділення про відсутність доказів щодо приналежності І. Я. Пасяди до Кирило-Мефодіївського товариства

№ 23 1847 р. травня 30. – Припис О. Ф. Орлова поручику С.-Петербурзького жандармського дивізіону Седаку про відправлення І. Я. Пасяди до Казані Поручику С.-Петербургского жандармского дивизиона Седаку

№ 24 1847 р. травня 30. – Відношення О. Ф. Орлова до М. І. Лобачевського про відправлення І. Я. Пасяди до Казані

№ 25 1847 р. травня 30. – Перелік документів про І. Я. Пасяду та їх місцезнаходження в справах

№ 26 1847 р. червня 18. – Рапорт поручика Седака шефу жандармів про доставления І. Я. Пасяди до Казані

№ 27 1847 p. травня, не пізніше 30 – 8 червня. – Реєстр речей, складений ІІІ відділенням при засланні І. Я. Пасяди, і розписка М. І. Лобачевського про прийняття його до Казанського університету

№ 28 1847 р. червня 9. – Квитанція помічника в. о. інспектора студентів Казанського університету А. Заммера, видана поручику Седаку про прийняття І. Я. Пасяди

№ 29 1847 р. червня 8. – Реєстр особистих речей І. Я. Пасяди, з яким він прибув до Казані

№ 30 1848 р. травня 17. – Відношення С. С. Уварова О. Ф. Орлову з повідомленням про поведінку І. Я. Пасяди під час навчання в Казанському університеті

(1)  2


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 9 – 53.