Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 35 1849 р. лютого 25. – Повідомлення О. Ф. Орлова П. Ф. Львову про відмову І. Я. Пасяді у дозволі відвідати батька

Его превосх[одительст]ву П. Ф. Львову

25 февраля 1849 года, № 333

Милостивый государь Петр Федорович!

Вследствие записки вашего превосходительства от 12 февраля № 23 на счет просьбы кандидата Посяды о дозволении ему посетить престарелого отца его в Полтавской губ. уведомляю Вас, что означенная просьба не может быть исполнена.

Примите уверение в истинном моем почтении и преданности.

Подписал гр. Орлов

Помітка: Рукою гр. Орлова написано: «Разве до некоторого времени».

Ч. IX, арк. 49. Відпуск.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 41.