Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«За що ми любимо Богдана?»

Тарас Шевченко

За що ми любимо Богдана?

За те, що москалі його забули,

У дурні німчики обули

Великомудрого гетьмана.


Примітки

Джерело тексту:

– автограф на останньому аркуші рукописної збірки «Wirszy Т. Szewczenka», укладеної 1844 р. Я. П. де Бальменом, з виправленнями Шевченка 1845–1846 рр. (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 79).

Подається за автографом.

Автограф не датовано.

Датується часом, коли Шевченко мав при собі цю збірку, орієнтовно: середина 1845 – перша половина 1846 р.

Єдиний відомий текст – автограф на останньому аркуші рукописної збірки «Wirszy Т. Szewczenka» 1844 р., укладеної Я. де Бальменом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 79).

Я. П. де Бальмен переслав цю збірку В. О. Закревському для передачі Шевченкові. Твір записано олівцем на останній сторінці збірки, використаній як випадковий чистий аркуш (текст записано перевернено). Ймовірно, цей експромт становив або репліку в суперечці, або коментар до щойно прочитаного, або начерк до так і не написаного твору. В тексті Шевченко зробив одне виправлення у рядку 3: замість «бідного обули» – написано «німчики обули».

Вперше надруковано в журналі «Стара Україна» (1925. – № 3/4. – С. 59; публікація К. Студинського).

Уперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1951. – Т. 1. – С. 292.

Фрагмент «За що ми любимо Богдана?..» написано у роки, коли Шевченко багато думав над історичною долею України, шукаючи в минулому пояснення її сучасного стану.

В. Є. Шубравський та В. С. Бородін

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2001 р., т. 1, с. 372 (канонічний текст), с. 577 (варіанти), с. 752 – 753 (примітки).