Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет Ф. П. Толстого

Тарас Шевченко. Портрет Ф. П. Толстого

Т.Г.Шевченко. Портрет Федора Петровича Толстого. Папір, офорт 15,7 × 11,9 см; 16,2 × 12,4 см; (31,2 × 21,8 см). [Санктпетербург]. 1860. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 858.

Внизу на портреті травленим штрихом дзеркально обернено авторський підпис і дата: Т. Шевченко. 1860. Нижче під портретом вигравірувано: Графъ Федоръ Петровичъ Толстой // на память 22 августа 1858 года [пам’ятну дату, зазначену в написі, не розшифровано].

Офорт виконано за фотографією, зареєстрованою у списку Честахівського під № 33.

Ф. П. Толстой (1783 – 1873) – російський скульптор-медальєр і живописець, віце-президент Академії художеств. Разом з дружиною А. І. Толстою проявив велике піклування в справі визволення Шевченка з заслання і повернення його до Петербурга у 1858 р.

Про дружні відносини з родиною Ф. Толстого свідчать записи Шевченка в щоденнику. Так, 23 березня 1858 р. – на другий день після приїзду до Петербурга – він записав:

«В шесть часов вечера вместе с Лазаревским отправились мы к графине Н. И. Толстой. Сердечнее и радостнее не встречал меня никто и я никого, как встретились мы с моей святой заступницей и графом Федором Петровичем. Эта встреча была задушевнее всякой родственной встречи. Многое хотелось мне пересказать ей и я ничего не сказал».

Записи про дружбу родини Толстих з Шевченком залишила у своїх спогадах К. Ф. Юнге – дочка Ф. П. Толстого [див. Е. Ф. Юнге, Воспоминания, М., Книгоиздательство «Сфинкс», [б. р.]].

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 464, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

1911 р. один з відбитків цього офорту експонувався на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 14), 1929 р. – на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 27, № 1), 1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 284).

В. Я. Ткаченко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 64 (зображення), с. 39 – 40 (примітки).