Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Костомаров Микола Іванович

Микола Іванович Костомаров (4 (16) травня 1817 – 7 (19) квітня 1885) – славний український історик, фольклорист та письменник.

Батько Миколи був багатий поміщик Острогозького повіту Воронізької губернії, мати – його кріпачка-українка. Після смерті батька в 1828 р. Микола опинився кріпаком у спадкоємців, які надали йому волю в обмін на відмову від батьківського маєтку.

Вчився Микола у приватних пансіонах у Москві та Воронежі і вже тоді виявляв блискучі здібності. В 1833 – 1837 роках він навчався у Харківському університеті. В 1839 – 40 роках він надрукував у Харкові два збірники своїх поезій, в 1844 році захистив магістерську дисертацію «».

В 1845 році він почав викладати в Київському університеті. В Києві він познайомився з кількома молодими українськими патріотами – Пантелеймоном Кулішем, Василем Білозерським, Миколою Гулаком, Тарасом Шевченком. На зустрічах вони читали вірші, розмовляли про Україну й модне тоді слов’янофільство, обмінювались своїми новими недрукованими творами, серед яких була й написана Костомаровим «Книга буття українського народу».

Ці чаювання виявились підозрілими, й жандарми заарештували всіх учасників зустрічей і відпровадили їх до Петербурга. Там жандарми сшили цілу справу про «Україно-слов’янське товариство» (в історіографії прийнята назва «Кирило-Мефодіївське товариство»). 30 травня 1847 р. імператор Микола 1-й затвердив жорстокі вироки його членам. Костомарова було засуджено до одного року ув’язнення у Петропавлівській фортеці і подальшого заслання на примусову службу (це заслання він відбував у Саратові).

Арешт і покарання страшенно скалічили долю Костомарова. По-перше, зламався його шлюб з Аліною Крагельською. По-друге, знищена була його кар’єра професора, а отже, й можливість створити власну наукову школу. По-третє, заборона його ранніх поетичних збірок (це був «доважок» до основного вироку) відвернула Костомарова від продовження белетристичної роботи і спрямувала його зусилля в бік науки, головно історичних студій. Але на засланні Костомаров був відірваний від наукових центрів і дуже обмежений у своїй роботі історика.

Тільки 27 червня 1855 р. новий імператор Олександр 2-й погодився помилувати Костомарова. В 1859 – 1862 роках він викладав історію в Петербурзькому університеті, але пізніше його не допускали до викладання в жодному університеті.

Костомаров зосередився на роботі в Археографічній комісії, де підготував і надрукував 11 томів «Актов, относящихся к истории южной и западной России» (1863 – 1882, тт. 1 – 9, 12, 13). В цей же час рясним потоком друкуються його історичні монографії, з яких він сам упорядкував зібрання на 21 том.

Ці монографії можна згрупувати в два основних цикли. Перший – це історія козацької України від кінця 16 ст. до часу І. Мазепи та мазепинців. Центральне місце тут займає книга «Богдан Хмельницький». Другий цикл монографій присвячений ролі народу в історії Росії: «Північноруські народоправства», «Бунт Стеньки Разіна», «Смутний час Московської держави» та ін.

В 1875 – 77 роках Костомаров написав свою , яка є важливим джерелом для його життя і творчості.

Помер Костомаров у Петербурзі, похований на Літераторських мостках на Волковському цвинтарі.

Вся творчість Костомарова як історика, фольклориста й письменника-белетриста проникнута ідеєю народності. Костомаров висунув тезу, що народ може бути предметом історичної науки (не тільки держави і правителі). Тим самим він відкрив можливість для вивчення історії українського народу, для якої в рамках панівного на той час державницького підходу не було місця. На народну творчість Костомаров дивився як на дзеркало, в якому можна побачити відбиття державної діяльності й політичних подій у народних масах.

Белетристична спадщина Костомарова відносно невелика. Його ранні твори проникнуті духом романтизму; в часи Кирило-Мефодіївського товариства він зазнав певного впливу могутньої музи Шевченка. Прозові його твори виникали неначе на маргінезі його історичних студій (так, повість «Син» висвітлює повстання Разіна, «Чернігівка» – часи Руїни в Україні).

Костомаров і Шевченко

1. В 1842 р. у статті «» Костомаров дав високу оцінку шевченковому «Кобзарю» (1840).

2. Особисте знайомство письменників відбулося в Києві у квітні 1846 р. Шевченко увійшов до гуртка, який групувався довкола Костомарова і який пізніше отримав назву «Кирило-Мефодіївського товариства». Кульмінаційна зустріч членів гуртка відбулась на Різдво (25 грудня) 1846 р. На початку 1847 р. Шевченко від’їхав на Чернігівщину і листом від 1 лютого 1847 р. запрошував Костомарова у Борзну на весілля П. Куліша, але Костомаров туди не поїхав.

3. Наступна їх зустріч відбулася в травні 1847 року у Петербурзі під час слідства у справі «Україно-Слов’янського товариства». 19 травня 1847 року Шевченко написав поезії «Н. Костомарову», включену до циклу «В казематі».

4. Наступна їх зустріч відбулась уже після звільнення обох із заслання, влітку 1858 року в Петербурзі. В травні 1859 р. Костомаров переїхав на постійне мешкання до Петербурга, і його зустрічі з Шевченком стали регулярними.

5. Уж в 1859 році колишні кирило-мефодіївці – В. Білозерський, П. Куліш, Т. Шевченко та М. Костомаров – почали обмірковувати плани видання українського журналу, який почав виходити з січня 1861 року під назвою «Основа».

6. У 1861 році Костомаров відвідав тяжко хворого Шевченка, виступив із промовою на його похороні.

7. В 1867 році М. костомаров спільно з Г. Вашкевичем підготували нове, найбільш повне на той час видання поезій Шевченка, надруковане Д. Кожанчиковим у Петербурзі під назвою «Кобзар».

8. Після смерті Шевченка Костомаров опублікував декілька статей зі своїми спогадами про Шевченка. Ці спогади є дуже цінним джерелом для біографії Шевченка. Слід знати, що українські переклади цих статей, опубліковані в радянський час, містять значні скорочення, тому варто звіряти їх з повними російськими текстами в нашому е-передруці.

9. Костомаров виступав також з оцінками творчості Шевченка. Він дуже високо ставив його як справжнього народного поета. Разом з тим Костомаров висловив і помилкову думку, буцімто Шевченко був поетом не виключно українським, але й російським. Інтерес російського суспільства до Шевченка і української літератури в цілому, який досяг максимуму близько 1860 року, швидко закінчився і більше ніколи не відновлювався.

М. Ж., 28 вересня 2016 р.

Додаткові статті

Листи М. Костомарова до Т. Шевченка

Н. Костомаров Кобзарь Тараса Шевченко. 1860 ()

Н. Костомаров Речь на похоронах Т. Шевченко ()

М. І. Костомаров Спогад про двох малярів ()

()

М. Костомаров Споминки про Шевченка ()

M. I. Костомаров Автобіографія ()

M. I. Костомаров Лист до М. I. Семевського ()

Н. Костомаров Несчастный ()