Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 74 1847 p. серпня 11. – Відношення Л. В. Дубельта до петербурзького обер-поліцмейстера О. П. Галахова з проханням надіслати в ІІІ відділення квиток О. М. Куліш на право проживати в Петербурзі

Его превосходительству А. П. Галахову

11 августа 1847, № 1327

Милостивый государь Александр Павлович!

Проживающая в С.-Петербурге жена титулярного советника Александра Кулиш представила ко мне выданный ей вашим превосходительством для свободного жительства в столице в течение трех месяцев билет за № 445, которому ныне кончился срок.

Препровождая означенный билет к вашему превосходительству, имею честь покорнейше просить вас, не изволите ли доставить ко мне новый билет на имя г-жи Кулиш для свободного жительства ее в С.-Петербурге в течение трех месяцев. Примите уверение и прочее.

Подписал Л. Дубельт

Ч. V, арк. 216. Відпуск.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 94.