Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 231 – 254 «Три літа»

1843 – 1845 pp. – збірка поезій Т. Г. Шевченка «Три літа», вилучена під час його арешту 5 квітня 1847 р. і додана до слідчої справи.

№ 231 [Епіграф]

№ 232 «Чигрине, Чигрине…»

№ 233 «Заворожи мені, волхве…»

№ 234 «У неділю не гуляла…»

№ 235 «Гоголю…»

№ 236 «Розрита могила…»

№ 237 «Чого мені тяжко, чого мені нудно…»

№ 238 «На завидуй багатому…»

№ 239 «Не женися на багатій…»

№ 240 Сова

№ 241 Дівичії ночі

№ 242 Наймичка (Поема)

№ 243 Маленькій Мар’яні

№ 244 Сон (Комедія)

№ 245 Сліпий (Поема)

№ 246 Кавказ

№ 247 «Минають дні, минають ночі…»

№ 248 «Стоїть в селі Суботові…»

№ 249 «І мертвим, і живим…»

№ 250 Великий льох (Містерія)

№ 251 Холодний яр

№ 252 Три літа

№ 253 Псалми Давидові

№ 254 [Заповіт]


Примітки

На арк. 1 збірки «Три літа» помітка III відділення: К делу 1847 г. по 1 экспедиции.

Збірка «Три літа» раніше знаходилася в пакеті слідчої справи – Ч. VI. арк. 7. «Пакет с бумагами Шевченка», арк. 1 – 106. Автограф. Нині зберігається в Ін-ті літ-ри ім Т. Г. Шевченка АН УРСР, від. рукоп. – Ф. 1. – Спр. 74. Опубл.: Шевченко Т. Три літа. Автографи поезій 1843 – 1845 років, – К., 1966.

Жандарми, вивчаючи збірку, відкреслили групи рядків вертикальними рисками та позначками NB. В нашому е-перевиданні ці рядки виділені іншим кольором тла.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 200 – 283.