Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 231 – 254 «Три літа»

1843 – 1845 pp. – збірка поезій Т. Г. Шевченка «Три літа», вилучена під час його арешту 5 квітня 1847 р. і додана до слідчої справи.


Примітки

На арк. 1 збірки «Три літа» помітка III відділення: К делу 1847 г. по 1 экспедиции.

Збірка «Три літа» раніше знаходилася в пакеті слідчої справи – Ч. VI. арк. 7. «Пакет с бумагами Шевченка», арк. 1 – 106. Автограф. Нині зберігається в Ін-ті літ-ри ім Т. Г. Шевченка АН УРСР, від. рукоп. – Ф. 1. – Спр. 74. Опубл.: Шевченко Т. Три літа. Автографи поезій 1843 – 1845 років, – К., 1966.

Жандарми, вивчаючи збірку, відкреслили групи рядків вертикальними рисками та позначками NB. В нашому е-перевиданні ці рядки виділені іншим кольором тла.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 200 – 283.