Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 326 1859 p. вересня 1. – Донесення підполковника корпусу жандармів київської губернії І. С. Грибовського начальникові ІІІ відділення В. А. Долгорукову про надіслання копії пояснення Т. Г. Шевченка у зв’язку з обвинуваченням його в «богохульстві»

Секретно

Шефу жандармов г-ну генерал-адъютанту и кавалеру кн. Долгорукову 1-му

1 сентября 1859 г.. № 188, Киев

За небытностию г-на генерал-губернатора в Киеве, во время полученного секретного предписания от 7-го числа прошлого августа за № 1485, ныне же, по возвращении его сиятельства г-на генерал-адъютанта кн. Васильчикова, я приемлю честь представить при сем на благоусмотрение вашего сиятельства копию с отобранного в Киеве от академика Шевченки объяснения по предмету богохульных его рассуждений.

Подполковник Грибовский

Помітка: [нерозбірливо]

Помітка про одержання: 11 сентября 1859 г.

Ч. VI. арк. 154. Оригінал.

Опубл.: Исторический вестник. – 1896, – Кн. 4/5 – С. 900; Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 519.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 374 – 375.