Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Якби-то ти, Богдане п’яний…»

Тарас Шевченко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Якби-то ти, Богдане п’яний,

Тепер на Переяслав глянув!

Та на замчище подив[ив]сь!

Упився б! здорово упивсь!

І препрославлений козачий

Розумний батьку!.. і в смердячій

Жидівській хаті б похмеливсь

Або б в калюжі утопивсь,

В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!

Великий, славний! та не дуже…

Якби ти на світ не родивсь

Або в колисці ще упивсь…

То не купав би я в калюжі

Тебе преславного. Амінь.

18 августа [1859]. В Переяславі


Примітки

Джерела тексту:

– чорновий автограф (Російський державний архів літератури і мистецтва (Москва), ф. 2591, оп. 2, № 25, арк. 2) [Чорновий автограф];

– чистовий автограф у «Більшій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 67, с. 242) [«Більша книжка»].

Подається за «Більшою книжкою».

Дата в чорновому автографі «18. Август. В Переяслові», в чистовому – «18 августа. В Переяславі».

Датується за чистовим автографом та його місцем у «Більшій книжці» серед творів 1859 р.: 18 серпня 1859 р., Переяслав.

Чорновий автограф з виправленнями Шевченка написано олівцем, дату поставлено вгорі аркуша. На початку XX ст. цей автограф належав М. І. Стороженкові, до якого потрапив з родини Репніних [див.: Шевченко Т. Кобзарь. – 2-ге вид. – СПб., 1908. – С. V]. У 1984 р. його виявлено в Російський державний архів літератури і мистецтва (Москва) [див. Трофимов И. Уникальная находка // Советская культура. – 1984. – 2 февраля; Гальченко С. Четыре автографа // Литературная газета. – 1984. – 14 марта]. У зібранні творів Шевченка його текст подається вперше. За чорновим автографом, з кількома виправленнями, Шевченко переписав вірш до «Більшої книжки».

Рядки 1–4 вперше надруковано за «Більшою книжкою» у виданні: Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова. – СПб., 1867. – С. 636. Повністю вперше надруковано за «Більшою книжкою» в «Кобзарі з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага, 1876. – С. 213) з неточною датою: «19 августа 1859».

Богдан – Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (близько 1595–1657), державний діяч і полководець, гетьман України (1648–1658), керівник визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетського гніту. В оцінці Хмельницького у вірші «Якби-то ти, Богдане п’яний…» відбилися гнітючі враження від перебування у Переяславі в серпні 1859 р., під час вимушеного повернення заарештованого на Україні поета з Києва до Петербурга.

Переяслав (нині Переяслав-Хмельницький) – місто Київської області. Одне з найбільших міст на Україні XVII ст., в 1648–1781 рр. центр Переяславського полку. В січні 1654 р. тут відбулася Переяславська загальна військова рада, на якій схвалено воєнний союз України з Росією. За часів Шевченка – занедбане повітове містечко Полтавської губернії.

Та на замчище подив[ив]сь! – Замчищем Шевченко називає старовинну частину Переяслава, розташовану на узвишші при впадінні Альти в Трубіж.

Або в калюжі утопивсь… – 1845 року Шевченко намалював акварель «Церква Покрова в Переяславі», де відтворено переяславський краєвид з церквою і вбогими халупками на другому плані та великою калюжею, в якій купаються свині, – на першому. Цю характерну деталь Шевченко робить домінантною при описі Переяслава 1859 р. у вірші «Якби-то ти, Богдане п’яний…». Показові творчі пошуки поета в чернетці вірша; написавши спершу:

Або в калюжі утопивсь

Гарнесенько в багні свинячім, –

Шевченко закреслив слово «калюжі» й надписав зверху «під валом», потім «за валом», але зрештою повернувся до варіанта «в калюжі», який зберіг і в остаточному, чистовому автографі «Більшої книжки».

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 308 (канонічний текст), с. 505 – 506 (варіанти), с. 718 – 719 (примітки).